Privaatsuspoliitika

Privaatsus ja Küpsised

See Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas teie isikuandmeid kogutakse, kasutatakse ja jagatakse, kui külastate või ostate veebilehelt www.kousikodu.ee

Teie informatsioon ja selle kasutus

Kui külastate saiti, kogume automaatselt teie seadme kohta teatud teavet, sealhulgas teavet teie veebibrauseri, IP -aadressi, ajavööndi ja mõnede teie seadmesse installitud küpsiste kohta. Lisaks kogume saidi sirvimisel teavet teie vaadatavate üksikute veebisaitide või toodete kohta, millised veebisaidid või otsinguterminid saidile viitasid ja teavet selle kohta, kuidas te saidiga suhtlete. Seda automaatselt kogutavat teavet nimetame “Seadme teabeks.”

Tänu kogutud informatsioonile saame muuta veebilehe võimalikult kasutajasõbralikuks ning mugavaks.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-posti aadressi.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Köusikodu OÜ võib töödelda järgnevaid klientide isikuandmeid:

     1.1. Ees- ja perekonnanimi;

     1.2. Sünnikuupäev

     1.3. Telefoninumber;

     1.4. E-posti aadress;

     1.5. Kohaletoimetamise aadress;

     1.6. Arvelduskonto number;

     1.7. Maksekaardi detailid;

Isikuandmete kaitse

Köusikodu OÜ-l on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Köusikodu OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Köusikodu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Ostja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Köusikodu OÜ organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Vanusepiirangud

Kasutades veebilehte www.kousikodu.ee, annate meile kinnituse, et olete vanuseliselt enda eest vastutav isik.

Privaatsuspoliitika muudatused

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada õiguslikel või regulatiivsetel põhjustel. Muudatused jõustuvad koheselt, seega palume hoida end muudatustega kursis.

Lisateave ja küsimused meie Privaatsuspoliitika kohta

Kui teil on küsimusi, soovite ligipääsu, muuta, parandada või kustutada Teie personaalset informatsiooni või esitada kaebust, siis võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil info@kousikodu.ee või posti teel:

Köusikodu OÜ

Vahtra 1, Kuressaare, 93813, Eesti